O društvu

Leta 2001 je skupina slovenskih orglavcev, pedagogov in izdelovalcev orgel ustanovila Slovensko orgelsko društvo, ki si je kot prvenstveni cilj (svojega) delovanja postavilo skrb za orgle kot enega pomembnejših elementov naše glasbene in kulturne dediščine. Orgle so glasbilo, ki je v našem kulturnem prostoru prisotno že vsaj tisočletje. V Sloveniji so ohranjene orgle iz zadnjih petih stoletij, nahajajo se v sakralnih in tudi posvetnih prostorih, kot so dvorane in pedagoške institucije. Ohranjeni inštrumenti iz preteklih stoletij kažejo Slovenijo kot pomembno evropsko stičišče germanskih, romanskih in slovanskih vplivov.

Kliknite tukaj za ogled arhiva stare spletne strani. 
 
POSLANSTVO DRUŠTVA

Leta 2001 je skupina slovenskih orglavcev, pedagogov in izdelovalcev orgel ustanovila Slovensko orgelsko društvo, ki si je kot prvenstveni cilj (svojega) delovanja postavilo skrb za orgle kot enega pomembnejših elementov naše glasbene in kulturne dediščine. Orgle so glasbilo, ki je v našem kulturnem prostoru prisotno že vsaj tisočletje. V Sloveniji so ohranjene orgle iz zadnjih petih stoletij, nahajajo se v sakralnih in tudi posvetnih prostorih, kot so dvorane in pedagoške institucije. Ohranjeni inštrumenti iz preteklih stoletij kažejo Slovenijo kot pomembno evropsko stičišče germanskih, romanskih in slovanskih vplivov.

Orgelsko področje je specifično in zelo raznoliko, za uspešen razvoj pa je nedvomno potrebno organizirano sodelovanje. Tako kot so na mnogih področjih družbenega življenja ustanovljena različna prostovoljna društva, tudi Slovensko orgelsko društvo skrbi za strokovno povezovanje, organizacijo skupnih projektov, razvoj stroke, izobraževanja ...

Slovensko orgelsko društvo je v dosedanjem delovanju organiziralo številne idejno zelo različne in tudi inovativno zasnovane projekte, ki nedvomno bogatijo naš kulturni prostor. Poletni orgelski ciklus, Revija mladih slovenskih orglavcev in mednarodne orgelske šole so se uveljavili kot stalni projekti, saj jih izvajamo vsako leto. Sodelujemo z mediji, živa je publicistika, sodelujemo z različnimi ustanovami, aktivno se povezujemo s tujino, z državami z visokim nivojem orgelske kulture.

Ob ustanovitvi smo si zastavili smernice, ki so vseskozi naše temeljno vodilo, do leta 2011 pa se nam je pridružilo 200 članov iz Slovenije in tujine. Naši člani so učitelji orgel, cerkveni organisti, koncertni organisti, orglarji, učenci, dijaki, študentje, ljubitelji orgelske glasbe ... Naš prvenstveni cilj je, da se v Sloveniji orgle uveljavljajo kot umetniški instrument.

IZOBRAŽEVANJE

V zadnjem času doživljamo pravi razcvet na področju orgelskega izobraževanja, saj je pouk orgel možno obiskovati že na 36 različnih izobraževalnih institucijah (glasbenih šolah, orglarskih šolah). Temu področju Slovensko orgelsko društvo namenja posebno pozornost, saj se z izobraževanjem širi splošno poznavanje in zanimanje za orgelsko umetnost.

V Slovenskem orgelskem društvu se z organizacijo mnogih izobraževalnih projektov (mojstrskih tečajev, tečajev liturgične igre in improvizacije, glasbenih delavnic, revij mladih slovenskih orglavcev, ogledov orglarskih delavnic, diskusij, snemanj, tekmovanj mladih orglavcev ...) trudimo, da bi mladim, ki so se odločili za učenje orgel, nudili še dodatno možnost izpopolnjevanja, spoznavanja vrstnikov in bodočih kolegov ter priložnosti za javno nastopanje. V SOD se oblikujejo predlogi na področju orgelskega šolstva, organizirajo se predavanja, mednarodni seminarji in študijske skupine za učitelje orgel. Posebna skrb velja tudi vzgoji cerkvenih organistov.

INŠTRUMENTI

Z velikim veseljem opažamo, da je bila pri nas v zadnjih desetletjih postavljena vrsta novih kakovostnih orgel, hkrati pa je bilo strokovno obnovljenih tudi veliko dragocenih starih inštrumentov. Orgle so unikatno glasbilo in prav vsake posebej so pomemben kulturni spomenik, ki ga je treba varovati, zato je ena izmed zelo pomembnih smernic delovanja društva tudi skrb za orgelsko krajino. V Sloveniji je preko 1000 orgel, za katere je treba pravilno skrbeti, seveda pa je treba pravilno načrtovati tudi nove instrumente. Slovensko orgelsko društvo je bilo pobudnik ustanovitve škofijskih komisij za orgle, nekateri naši člani so sedaj tudi člani omenjenih komisij. Slovensko orgelsko društvo na različne načine strokovno sodeluje tudi z domačimi in tujimi orglarskimi delavnicami. Podatke o orglah lahko najdete, uporabljate in dopolnjujete v digitalni zbirki podatkov o orgelski umetnosti v Sloveniji na www.arsors.jarina.org.

ORGELSKI KONCERTI IN UMETNIŠKO POUSTVARJANJE

Slovensko orgelsko društvo se vseskozi zavzema za uveljavljanje orgel kot umetniškega inštrumenta najvišje vrednosti, zato je naše delovanje pogosto usmerjeno v prirejanje orgelskih koncertov z domačimi in tujimi umetniki.

ORGANIZIRANOST

Izvršni odbor:

 • Predsednica: Andreja GOLEŽ GRUDEN
 • Tajnica: Barbara DE COSTA
 • Blagajničarka: Mojca MASTNAK
 • Član: Luka GOJKOŠEK (podpredsednik)
 • Članica: Ema ZAPUŠEK
 • Član: Tomaž SEVŠEK ŠRAMEL
 • Članica: Tjaša DROVENIK

Nadzorni odbor:

 • Član: Pavel MERLJAK (predsednik)
 • Član: Jernej MAZEJ
 • Član: Dalibor MIKLAVČIČ

Častno razsodišče:

 • Član: Klemen KARLIN (predsednik)
 • Član: Bojan Ludvik ŠEF
 • Član: Ivan MARIN

Večina organizacijskega in operativnega dela se opravi v okviru t. i. »koordinacije«, to je skupina članov, ki aktivno sodeluje pri uveljavljanju oz. uresničevanju naših ciljev.

Poleg članov v izvršnem odboru so v koordinacijski skupini aktivni še:

Nina Frank, Jurij Dobravec, Jernej Mazej, Klemen Karlin, Pavel Merljak, Dalibor Miklavčič, Bojan Ludvik Šef, Neža Ulaga, Marjeta Urbanič Rudolf.

Slovensko orgelsko društvo svoje člane redno obvešča o svojih dejavnostih po klasični in e-pošti, o ostalih dogajanjih na orgelskem področju pa po e-pošti.

POSTANI ČLAN SOD


Vabimo  vse, ki se ukvarjate z orgelskim izobraževanjem, vse, ki ga v bodoče načrtujete, ali ste ljubitelji orgel, k sodelovanju, podpori in članstvu. Na SOD se lahko obrnete z različnimi vprašanji in željami v zvezi z orgelsko stroko.


Članstvo v Slovenskem orgelskem društvu je odprto, tako vabimo prav vse ljubitelje orgel, da postanete člani Slovenskega orgelskega društva in s tem podprete naše delovanje. Veseli bomo tudi Vaših pobud, vprašanj in idej, povezanih z orgelsko umetnostjo.


Letni prispevek za članstvo v Slovenskem orgelskem društvu je: 10 € / 
The annual membership fee is:  10 €


Za včlanjenje v društvo izpolnite prijavnico in jo pošljite na naš naslov.

 Prijavnica.