Vabljeni na REDNI OBČNI ZBOR Slovenskega orgelskega društva

Spoštovani!

Vabljeni na REDNI OBČNI ZBOR Slovenskega orgelskega društva 16. novembra 2019 ob 18.00, v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje

DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo o delu Slovenskega orgelskega društva v preteklem obdobju
3. Finančno poročilo
4. Sprejem letnega načrta Slovenskega orgelskega društva
5. Razno

Člani lahko morebitne pripombe in dopolnitve dnevnega reda pisno sporočite do 9. novembra 2019 na naslov Slovensko orgelsko društvo, Jenkova 4, 3320 Velenje ali elektronski naslov info@orgelsko-drustvo.si.

Prisrčno vabljeni!

Za Slovensko orgelsko društvo:
Andreja Golež Gruden,
predsednica