Redni občni zbor Slovenskega orgelskega društva

Spoštovani!

Vabljeni na REDNI OBČNI ZBOR Slovenskega orgelskega društva
27. novembra 2021 ob 18.00, preko spletne platforme Zoom
(povezava bo objavljena naknadno na spletni strani Slovenskega orgelskega društva)

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo o delu Slovenskega orgelskega društva v preteklem obdobju
  3. Finančno poročilo
  4. Sprejem letnega načrta Slovenskega orgelskega društva
  5. Sprememba statuta društva
  6. Razno

Člani lahko morebitne pripombe in dopolnitve dnevnega reda pisno sporočite do 20. novembra 2021 na naslov Slovensko orgelsko društvo, Jenkova 4, 3320 Velenje ali elektronski naslov info@orgelsko-drustvo.si.

Prisrčno vabljeni!

Za Slovensko orgelsko društvo:
Andreja Golež Gruden,
predsednica