JAVNI POZIV – koncertni cikel ORGLE OPOLDNE 2023

Slovensko orgelsko društvo,
Jenkova cesta 4, 3320 Velenje

objavlja

JAVNI POZIV zainteresiranim izvajalcem
za sodelovanje v koncertnem ciklu ORGLE OPOLDNE
v letu 2023

Slovensko orgelsko društvo v sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka organizira koncertni
cikel ORGLE OPOLDNE na novih orglah Glasbene šole Škofja Loka, v cerkvi Žalostne
Matere Božje (Špitalski cerkvi) na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Poziv je namenjen prvenstveno nadarjenim dijakom in študentom glasbeno izobraževalnih
ustanov v Sloveniji in tujini, koncertni cikel pa vključuje tako solistične orgelske koncerte kot
koncerte orgelske komorne glasbe.

V letu 2023 je predvidenih pet koncertov v obdobju od meseca maja do meseca septembra,
praviloma na prvo soboto v mesecu ob 12. uri, s trajanjem posameznega koncerta 25–30
min.

Predvideni termini koncertov:
6. 5. 2023
3. 6. 2023
1. 7. 2023
5. 8. 2023
2. 9. 2023
Rezervni termin: 7. 10. 2023

Zainteresirani izvajalci ali njihovi mentorji naj svoje prijave pošljejo na elektronski
naslov info@orgelsko-drustvo.si do vključno 8. 3. 2023.

Prijave naj obvezno vključujejo:
– program koncerta,
– življenjepis in reference izvajalca,
– fotografijo izvajalca v formatu jpg in velikosti minimalno 1 MB,
– želeni termin koncerta,
– podpisano izjavo, s katero izvajalec (v primeru, da je mladoleten, pa njegov zakoniti
zastopnik) dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen
organizacije koncertnega cikla ORGLE OPOLDNE.

Slovensko orgelsko društvo bo izbralo izvajalce na podlagi njihovih referenc ter kakovosti in
pestrosti predloženih koncertnih programov. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
do 22. 3. 2023. Izbira je dokončna in se nanjo ni moč pritožiti.

Slovensko orgelsko društvo bo izbranim izvajalcem krilo materialne stroške priprave in
izvedbe koncertov v višini, kot jo bo določil izvršni odbor društva.

Dodatne informacije in kontaktna oseba:
Klemen Karlin – klemen.karlin@gsskofjaloka.si, 031 360 369

V Velenju, 31. 1. 2023

Andreja Golež Gruden,
predsednica

 

 

GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – DISPOZICIJA ORGEL
Cerkev Žalostne Matere Božje (Špitalska cerkev), Spodnji trg, Škofja Loka
Orglarstvo Močnik, opus 42, 2023
(Opomba: poimenovanje posameznih registrov še ni dokončno)

GLAVNO PIŠČALJE (I. manual) C–a3
01. Bourdon 16′
02. Principal 8′
03. Dvojna flavta 8′
04. Viola di gamba 8′
05. Oktava 4′
06. Lesena flavta 4′
07. Nasard 2 2/3′ + Cornetto III (predpoteg)
08. Oktava 2′ + Mikstura II (predpoteg)

STRANSKO PIŠČALJE (II. manual) C–a3 v žaluzijah
09. Pokrit 8′
10. Salicional 8′
11. Prečna flavta 8′ (prepihujoča)
12. Principal 4′
13. Flavta 4′
14. Kvinta 2 2/3′ + Sesquialtera II (predpoteg)
15. Oktava 2′
16. Šalmaj 8′ (Klarinet 8′)

PEDAL C–g1
17. Pozavna 16′ + 8′ (ekstenzija)
* Subbas 16′ (transmisija iz 01)
* Oktavbas 8′ (transmisija iz 02)
* Burdonbas 8′ (transmisija iz 03)
* Čelo 8′ (transmisija iz 04)
* Pokritbas 8′ (transmisija iz 09)
* Salicetbas 8′ (transmisija iz 10)
* Koralbas 4′ (transmisija iz 12)
* Šalmaj 8′ (transmisija iz 16)

Zveze: II/I, I/P, II/P
Tremulant
Ptičje petje
Zapora izravnalnih mehov

Pdf: ORGLE OPOLDNE – JAVNI POZIV 2023